برچسب: آموزش دفاع شخصی کودکان

  • کودکان، دفاع شخصی، هنرهای رزمی – قسمت سوم

    فراگیری هنرهای رزمی نیاز به زمان نسبتا طولانی دارد و همانطور که بالاتر هم اشاره شد، باید به چشم یک پروژه بلندمدت به آن نگاه کرد. ضمن اینکه هم با جسم و هم با روح و روان هنرجو در ارتباط است.

  • کودکان، دفاع شخصی، هنرهای رزمی – قسمت دوم

    واقع بین باشید؛ کلاس های رزمی رایج، لزوما کودکان را برای دفاع شخصی آماده نمی کنند ممکن است یکی از انگیزه های شما برای ثبت نام کودک خود در باشگاه های رزمی، بحث دفاع شخصی باشد. برخلاف تبلیغات، چندان روی این موضوع حساب باز نکنید. خصوصا اگر فرزند شما در سنین قبل از دبستان یا…

  • کودکان، دفاع شخصی، هنرهای رزمی – قسمت اول

    کلاس های رزمی را ترجیحا به شکل سرگرمی نگاه نکنید به کلاس رشته های رزمی به چشم مکانی برای سرگرم شدن و ورزش تفریحی نگاه نکنید. اگر صرفا به فکر پر کردن اوقات فراغت تابستان بچه ها هستید، ورزش های رزمی انتخاب چندان مناسبی نیستند. ترجیحا زمانی بچه ها را به کلاس ورزش های رزمی…