کودکان، دفاع شخصی، هنرهای رزمی

کودکان، دفاع شخصی، هنرهای رزمی

این روزها کم نیستند خانواده هایی که به دلایل مختلف مثل پر کردن اوغات فراغت فرزندان، افزایش اعتماد به نفس، دفاع شخصی، ورزش و تحرک بدنی و… تصمیم می گیرند کودک خود را در یک کلاس ورزشهای رزمی یا کلاس دفاع شخصی ثبت نام کنند.

اما عدم شناخت کافی از رشته های رزمی، تعدد سبک ها و رشته های رزمی، تبلیغات وسوسه کننده، توصیه های بعضا متفاوت دوست و آشنا، ادعاها یا گاهی تصورات عجیب و غریب و… معمولا عملی کردن این تصمیم را به یک چالش تبدیل می کنند.


منتشر شده

در

,

توسط