دسته: خبر

  • کودکان، دفاع شخصی، هنرهای رزمی

    این روزها کم نیستند خانواده هایی که به دلایل مختلف مثل پر کردن اوغات فراغت فرزندان، افزایش اعتماد به نفس، دفاع شخصی، ورزش و تحرک بدنی و… تصمیم می گیرند کودک خود را در یک کلاس ورزشهای رزمی یا کلاس دفاع شخصی ثبت نام کنند.